Polityka prywatności

  1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Sympro sp. z o.o. w związku z korzystaniem z jej strony internetowej.
  2. Sympro sp. z o.o. nie zbiera żadnych danych osobowych od użytkowników podczas przeglądania strony internetowej.
  3. Sympro sp. z o.o. wykorzystuje adres e-mail oraz adres siedziby podane na stronie internetowej do kontaktu z klientami oraz potencjalnymi klientami.
  4. Dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, podawane przez klientów Sympro sp. z o.o., są wykorzystywane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub pytanie.
  5. Sympro sp. z o.o. gwarantuje, że wszelkie dane osobowe przekazane przez klientów są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody klienta.
  6. Sympro sp. z o.o. przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie w celach związanych z realizacją świadczonych przez nią usług.
  7. Sympro sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz przepisów prawa polskiego i unijnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  8. Sympro sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian w polityce prywatności, nowa wersja zostanie opublikowana na stronie internetowej Sympro sp. z o.o.

Wsparcie udzielane przez naszą firmę obejmuje kompleksowe doradztwo oraz sporządzanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji, preferencyjnych pożyczek, dopłat do kredytów i innych form dofinansowania.